Scroll left
 • Katolický kancionál, 1851, vydáno v Brně s povolením Biskupské brněnské konzistoře width:720;;height:662
 • Katolický kancionál, 1851 width:720;;height:559
 • Plán k výstavbě obydlí lokálního kaplana a hospodářských budov, 10. 11. 1875 width:720;;height:517
 • Policejní povolení k vybudování zděné předsíně kostela, 1878 width:526;;height:720
 • Plán k výstavbě kostelní předsíně, 1878 width:666;;height:720
 • Nákres průčelí varhan, 1880 width:553;;height:720
 • Nerealizovaný plán k výstavbě věže, 1893 width:439;;height:720
 • Nákres baldachýnu kazatelny, 1896 width:653;;height:720
 • Zřizovací listina farnosti Štěpánkovice, 1911 width:509;;height:720
 • Zřizovací listina farnosti Štěpánkovice, 1911 width:485;;height:720
 • Zřizovací listina farnosti Štěpánkovice, 1911 width:495;;height:720
 • Školní foto 1915-1918 width:720;;height:555
 • Primice P. Benno Suchánka, 1929 width:720;;height:479
 • Primice P. Benno Suchánka, 1929 width:720;;height:473
 • Pohled na chrám, nedatováno width:471;;height:720
 • Pohled na chrám, nedatováno width:453;;height:720
 • Pohled na chrám, nedatováno width:417;;height:720
 • Pohled z věže kostela mezi světovými válkami, nedatováno<br /> width:720;;height:549
 • Interiér kostela mezi světovými válkami, nedatováno width:720;;height:507
 • Interiér kostela mezi světovými válkami, nedatováno width:720;;height:462
 • Interiér kostela mezi světovými válkami, nedatováno width:720;;height:534
 • Interiér kostela mezi světovými válkami, nedatováno width:720;;height:541
 • Interiér kostela mezi světovými válkami, nedatováno width:720;;height:538
 • Pohled na oltář, nedatováno width:720;;height:495
 • Pohled na presbytář, nedatováno width:720;;height:480
 • Pohled na boční oltář, nedatováno width:720;;height:492
 • Pohled na boční oltář, nedatováno width:720;;height:483
 • Primice P. Josefa Slaniny width:720;;height:458
 • Primice P. Josefa Suchánka, 1934 width:720;;height:462
 • Primice P. Josefa Suchánka, 1934 width:720;;height:462
 • Primice P. Josefa Buchty, 1938 width:720;;height:436
 • Primice P. Josefa Buchty, 1938 width:720;;height:515
 • První sv. přijímání, 1939, P. František Proksch width:720;;height:469
 • První sv. přijímání, 1939, P. František Proksch width:720;;height:495
 • Primice P. Jindřicha Stuchlíka, 15. 7. 1939, průvod na ulici Petra Bezruče width:720;;height:432
 • Primice P. Jindřicha Stuchlíka, 15. 7. 1939, průvod na ulici Lipová width:720;;height:443
 • Primice P. Jindřicha Stuchlíka, 15. 7. 1939 width:720;;height:461
 • Primice P. Jindřicha Stuchlíka, 15. 7. 1939, oslava v restauraci u Hoňků width:720;;height:441
 • Primice P. Jindřicha Stuchlíka, 15. 7. 1939, oslava v restauraci u Hoňků width:720;;height:431
 • Pohled na obec od nádraží, nedatováno width:720;;height:291
 • Nákres pozemků kostela, obročí a kostelní obce ve Štěpánkovicích, vydal katastrální úřad Ratiboř, pobočka Hlučín, 1941 width:720;;height:476
 • Oprava kostelní věže, 1946 width:486;;height:720
 • Oprava věže, 1946 width:437;;height:720
 • Náčrt rozdělení místností na faře před rokem 1946 a potom width:720;;height:594
 • Pohřeb pana Palety width:720;;height:455
 • Školní foto, 1951, P. František Proksch width:720;;height:450
 • width:498;;height:720
 • P. František Proksch na kazatelně, nedatováno width:495;;height:720
 • P. František Proksch, ministranti Smolarek, Bielan J., Grigračík L., Balok A. width:501;;height:720
 • Průvod Božího těla, kaple u Peterků, nedatováno width:621;;height:447
 • Svěcení křížové cesty, 30. 6. 1957, generální vikář Glogar, P. František Proksch width:459;;height:720
 • Svěcení křížové cesty, 30. 6. 1957, generální vikář Glogar, P. František Proksch width:720;;height:461
 • Svěcení křížové cesty, 30. 6. 1957, generální vikář Glogar, P. František Proksch width:720;;height:496
 • Nová křížová cesta, 1957 width:467;;height:720
 • Průvod na dušičky, 1957, P. Ladislav Proksch width:720;;height:467
 • První svaté přijímání, 1958, P. Ladislav Proksch width:720;;height:454
 • První sv. přijímání, 1961 width:720;;height:535
 • Pohřeb P. Františka Proksche, 1961 width:720;;height:548
 • Pohřeb P. Františka Proksche, 1961 width:563;;height:720
 • Pohřeb P. Františka Proksche, 1961 width:720;;height:463
 • Pohřeb P. Františka Proksche, 1961 width:720;;height:544
 • Pohřeb P. Františka Proksche, 1961 width:720;;height:543
 • P. Josef Spala, 11. 12. 1962 width:720;;height:570
 • Kostel, nová fasáda, 1962 width:563;;height:720
 • Pohled na presbytář, 60. léta width:720;;height:452
 • Pohled na presbytář, 60. léta width:720;;height:458
 • Pohled na kůr, 60. léta width:720;;height:480
 • Zvon sv. Josef, nedatováno width:504;;height:720
 • Kaple od staré školy (parkoviště), nedatováno width:451;;height:720
 • Pohled z kůru na presbytář, 1965 width:720;;height:446
 • Výzdoba hlavního oltáře se sochou Panny Marie Fatimské, 1965 width:462;;height:720
 • Ludvík Nevřela, P. Josef Spala, Josef Nevřela, ministranti J. Bolacký, R. Švacha, A. Nevřela, A. Beneš, R. Volný width:720;;height:465
 • První sv. přijímání, 1966, P. Josef Spala width:720;;height:468
 • První sv. přijímání, 1969 width:720;;height:470
 • Průvod Božího těla, 1971, ulice Petra Bezruče width:720;;height:496
 • Průvod Božího těla, 1971, ulice Petra Bezruče width:720;;height:492
 • Průvod Božího těla, 1971 width:700;;height:475
 • Kostelník pan Josef Nevřela, 70 let, 48 roků kostelníkem, ministranti Gerhard Ondruf a Ludvík Kurka width:720;;height:543
 • Svatební obřad, P. Ladislav Cikryt width:720;;height:511
 • Svěcení automobilů, P. Ladislav Cikryt width:720;;height:488
 • P. Ladislav Cikryt width:502;;height:720
 • První sv. přijímání, 1974, P. Ladislav Cikryt width:720;;height:506
 • První sv. přijímání, 1975, P. Ladislav Cikryt width:720;;height:496
 • Vánoce, 70.-80. léta width:720;;height:466
 • Vánoce, 70.-80. léta width:720;;height:473
 • Vánoce, 70.-80. léta width:720;;height:480
 • Paní Kateřina Nevřelová, nedatováno width:720;;height:539
 • Svatba, 1979, P. Evžen Spodný width:720;;height:510
 • První sv. přijímání, P. Vladislav Skupień, 80. léta width:720;;height:503
 • Oprava fasády kostela, 1984 width:466;;height:720
 • Oprava fasády kostela, 1984 width:484;;height:720
 • Oprava fasády kostela, 1984 width:648;;height:720
 • Oprava fasády kostela, 1984 width:717;;height:720
 • Oprava fasády kostela, 1984 width:720;;height:692
 • Oprava fasády kostela, 1984 width:718;;height:720
 • Pohled z věže kostela, směr Kobeřice, 1984 width:720;;height:482
 • Pohled z věže kostela, směr nová Základní škola, 1984 width:720;;height:494
 • Pohled z věže kostela, směr Lipová, 1984 width:720;;height:490
 • Pohled z věže kostela, směr Kravaře, 1984 width:720;;height:502
 • Hřbitov na dušičky, 1984, P. Vladislav Skupień width:720;;height:503
 • První sv. přijímání, 1989, P. Vladislav Skupień width:720;;height:512
 • Svěcení kříže, biskup Josef Hrdlička, P. Jan Vidlák, 1990<br /> width:720;;height:528
 • Nové kostelní zvony (zleva - sv. Štěpán, sv. Kateřina, Panna Maria), 1993 width:720;;height:488
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:720;;height:504
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:720;;height:506
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:720;;height:506
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:720;;height:506
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:720;;height:379
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:701;;height:332
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:370;;height:280
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:370;;height:278
 • Primice P. Alfréda Volného, 26. 6. 1999 width:376;;height:278
 • Vánoce, 90, léta, P. Grzegorz Majetny width:720;;height:503
 • První sv. přijímání, P. Grzegorz Majetny, 2002 width:720;;height:496
 • První sv. přijímání, P. Grzegorz Majetny, 2002 width:720;;height:508
 • Rozloučení s P. Grzegorzem Majetnym, schola, ministranti, 2002 width:720;;height:416
 • Rozloučení s P. Grzegorzem Majetnym, zahrádkářský areál, 2002 width:720;;height:586
 • Mše svatá na poděkování za úrodu - příprava width:720;;height:540
 • Mše svatá na poděkování za úrodu - příprava width:720;;height:540
 • Mše svatá na poděkování za úrodu - příprava width:720;;height:540
 • Mše svatá na poděkování za úrodu width:720;;height:538
 • Mše svatá na poděkování za úrodu width:720;;height:538
 • Mše svatá na poděkování za úrodu width:720;;height:538
 • Mše svatá na poděkování za úrodu width:720;;height:538
 • Mše svatá na poděkování za úrodu width:720;;height:538
 • Mše svatá na poděkování za úrodu width:720;;height:538
 • Mikulášská nadílka, 2009 width:720;;height:543
 • Mikulášská nadílka, 2009 width:720;;height:538
 • Mikulášská nadílka, 2009 width:720;;height:538
 • Rozsvícení vánočního stromu u fary, 2009 width:720;;height:540
 • Rozsvícení vánočního stromu u fary, 2009 width:720;;height:540
 • Rozsvícení vánočního stromu u fary, 2009 width:720;;height:539
 • Rozsvícení vánočního stromu u fary, 2009 width:720;;height:538
 • Rozsvícení vánočního stromu u fary, 2009 width:720;;height:538
 • Rozsvícení vánočního stromu u fary, 2009 width:720;;height:538
 • Rozsvícení vánočního stromu u fary, 2009 width:720;;height:538
 • Rozsvícení vánočního stromu u fary, 2009 width:720;;height:538
 • Stavění Betlému a úklid kostela, 2009 width:720;;height:544
 • Vitráž bl. Jana Pavla II., 2011 width:374;;height:720
 • Vánoce, 2011, Česká televize width:720;;height:540
 • Vánoce, 2011, Česká televize width:720;;height:540
 • Vánoce, 2011, Česká televize, P. Mariusz Jończyk width:720;;height:540
 • Vánoce, 2011, Český rozhlas, P. Mariusz Jończyk width:720;;height:540
 • Kaple sv. Josefa, 2012 width:540;;height:720
 • Kaple sv. Josefa, 2012 width:540;;height:720
 • Kaple sv. Josefa, 2012 width:540;;height:720
 • Kaple sv. Josefa, interiér, 2012 width:540;;height:720
 • Kostel sv. Kateřiny, 2012 width:720;;height:540
 • Kostel sv. Kateřiny, 2012 width:720;;height:540
 • Kostel sv. Kateřiny, interiér, 2012 width:720;;height:540
 • Kaple Panny Marie Fatimské, 2012 width:540;;height:720
 • Kaple sv. Kateřiny, 2012 width:540;;height:720
 • Hřbitov, 2012 width:720;;height:540
Scroll right