>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 21.01.2018 - NEDĚLE - JESLIČKOVÁ POBOŽNOST VE 14 HOD. - ZVE VÁS SCHOLA ZE ŠTĚPÁNKOVIC >> SVÁTOST KŘTU V BŘEZNU 2018: 18.03.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 03.03.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 03.03.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 01.01.2018 <<<

Ve školním roce 2016/2017 výuku náboženství

v Základní škole ve Štěpánkovicích

navštěvuje .....  děti (tj. .......% děti)

 

 

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ

 

školní rok 2016/2017

 

Katechetka  Mgr. Pavla Němcová

 

Středa

 

11.55 - 12.40 :  1.tř.

12.50 - 13.35 :  2. b tř.

13.40 - 14.25 :  5.a + 5.b tř.

14.30 – 15.15 : 6. tř.

 

Čtvrtek

 

11.55 - 12.40 :  2.a tř.

12.50 - 13.35 : 4.a + 4.b tř.

13.40 - 14.25 :  3. tř.

14.30 - 15.15 :  7.a + 7.b + 8. tř.

 

P. ThLic. Mgr. Mariusz Jończyk, farář

 

Úterý - na faře

 

18.45 - 19.30 : 9. tř.

(zimní čas: 17.45 - 18.30 hod. )

                                       

Důležitá data:

 

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ :  

Neděle 14. května 2017 v 10.00 hod.

 

DĚKOVNÁ POUŤ : 

Sobota 20. května 2017

 

VÝROČÍ 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ : 

Neděle 21. května 2017  v 9.30  hod.

   

  

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007