>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 07.10.2018 - NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RŮŽENCŮ V 9.30 HOD. ** ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI: 13.30 - 15.00 HOD. >> 14.10.2018 - NEDĚLE - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ** SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V 7.30 a 9.30 HOD. (v sobotu v 17.30 hod.) ** NEŠPORY V NEDĚLI VE 14.00 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

SVÁTOST NEMOCNÝCH

 

 

OBSAH

 

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

O SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

 

II. NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

 

III. SPOLEČNÉ POMÁZÁNÍ NEMOCNÝCH

 

 

I. KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE

 

Č. 1526

„Je někdo z vás nemocný? Ať‘ si zavolá představené církevní obce a ti ať‘ se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5, 14-15)

 

Č. 1527

Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří.

 

Č. 1528

Vhodný okamžik k přijetí svatého pomazání nadchází, když se věřící začíná dostávat do nebezpečí smrti pro nemoc nebo pro stáří.

 

Č. 1529

Křesťan může přijmout svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní a stejně tak po prvním přijetí, kdykoliv se nemoc zhorší.

 

Č. 1531 a 1513

Podstatné při slavení této svátosti je mazání olejem na čelo a na ruce nemocného. Mazání se doprovází liturgickou modlitbou celebrujícího kněze: „Skrze toto svaté pomazání ať‘ tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, ať‘ tě vysvobodí z hříchů,

ať‘ tě zachrání a posilní.“

 

Č. 1532

Zvláštní milost svátosti pomazání nemocných  má tyto účinky:

- spojení nemocného s Kristovým utrpením,

  k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve.

- útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci

  nebo stáří.

- odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti     

  pokání.

- uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše.

- příprava na přechod do věčného života.

 

II. NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

 

Návštěvy nemocných se konají

v každý první pátek v měsíci od 7.30 hod.

 

Nemocnou osobu je nutné přihlásit v sakristii nebo v kanceláři.

Během návštěvy nemocných je možné přijmout:

svátost pokání, 

svaté přijímání

a svátost pomazání nemocných.

Doma je nutné připravit stůl, kříž a svíčku.

 

V případě nutnosti

je možné kdykoliv žádat o svátost nemocných.

 

 

III. SPOLEČNÉ POMÁZÁNÍ NEMOCNÝCH

 

Jednou za rok, po Velikonočích,

je možné přijmout svátost pomazání nemocných během mši svaté

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007