>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> SVÁTOST KŘTU V BŘEZNU 2019: 31.03.2019 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 02.03.2019 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: SOBOTA 02.03.2019 V 9.00 HOD. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2018 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

 

STATISTIKA

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŠTĚPÁNKOVICE

ZA ROK 2018   

 

1. KŘTY

 

V roce 2018 bylo pokřtěných 31 dětí: 19 kluků a 12 holek.

/ v roce 2017 bylo 19 křtů /

 

2. SVATBY

 

Svátost manželství přijalo 9 párů snoubenců.

/ v roce 2017 bylo 6 svateb /

 

3. POHŘBY

 

Ve farnosti bylo 42 křesťanských pohřbů: 22 mužů a 20 žen.

Před smrtí bylo zaopatřených 28 zesnulých.

/ v roce 2017 bylo 22 pohřbů /

 

Křty, svatby a pohřby

MIMO FARNOST

se konaly na žádost farníků.

 

4. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 

V květnu poprvé přijalo Pána Ježíše 31 dětí – 16 kluků a 15 holek.

/v roce 2017: 18 dětí/

Letos se k 1. svatému přijímání připravuje 20 dětí.

 

6. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 

Výuku náboženství ve škole a na faře (9. třída) navštěvuje letos: 160 žáků – 53,87% dětí z naší školy.

/ v minulém školním roce náboženství navštěvovalo 161 děti – 55,9 % /

 

7. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

 

Během celého roku bylo 181 návštěv nemocných

/ v roce 2017 bylo 147 návštěv/

 

8. SVÁTOST NEMOCNÝCH

 

Svátost nemocných přijalo 204 nemocných a starších farníků:

- 173 během mše sv. která se konala 7. dubna 2018

-   31 nemocných přijalo pomazání doma

/ v roce 2017 – pomazání nemocných bylo 187  /

 

9. PŘIJÍMÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

 

Svatých přijímání v roce 2018 bylo asi 48 000.

/ v roce 2017 bylo 44 000 přijímání /

     

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007