>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

ROČNÍ  STATISTIKA

FARNOSTI  ŠTĚPÁNKOVICE

ZA  ROK  2022   

 

1. KŘTY

 

V roce 2022 bylo 32 pokřtěných: 14 kluků a 18 děvčat (z toho 1 dospívající a 1 dospělá).

/ v roce 2021 bylo 39 křtů /

 

2. SVATBY

 

Svátost manželství přijalo 14 párů (z toho dva páry uzavřeli svátostné manželství po civilním sňatku)

/ v roce 2021 bylo 3 svatby (+ 1 manželství bylo zplatněno před církví)

 

3. POHŘBY

 

Ve farnosti bylo za rok 2022 18 křesťanských pohřbů: 13 mužů a 5 žen

12 do země a 6 kremace

Před smrtí bylo zaopatřených 12 zesnulých.

/ v roce 2021 bylo 36 pohřbů /

 

4. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 

V červnu Pána Ježíše poprvé přijalo 34 dětí – 18 kluků a 9 dívek. / v roce 2021: 27 dětí/

Letos se k 1. svatému přijímání připravuje 24 dětí.

 

5. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 

Výuku náboženství ve škole a na faře (9. třída) navštěvuje letos: 173 žáků.

/ v minulém školním roce náboženství navštěvovalo 166 dětí. /

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007