>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 21.01.2018 - NEDĚLE - JESLIČKOVÁ POBOŽNOST VE 14 HOD. - ZVE VÁS SCHOLA ZE ŠTĚPÁNKOVIC >> SVÁTOST KŘTU V BŘEZNU 2018: 18.03.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 03.03.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 03.03.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 01.01.2018 <<<

 

ROČNÍ  STATISTIKA

FARNOSTI  ŠTĚPÁNKOVICE

ZA  ROK  2016    

 

1. KŘTY

 

V roce 2016 bylo pokřtěných 11 dětí: 6 kluků a 5 holek.

/ v roce 2015 bylo 23 křtů /

 

2. SVATBY

 

Svátost manželství přijalo 10 párů snoubenců.

/ v roce 2015 bylo 10 svateb /

 

3. POHŘBY

 

Ve farnosti bylo 18 křesťanských pohřbů: 10 mužů a 8 žen.

Před smrtí bylo zaopatřených 17 zesnulých.

/ v roce 2015 bylo 28 pohřbů /

 

Křty, svatby a pohřby mimo farnost se konaly na žádost farníků.

 

4. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 

V květnu Pána Ježíše poprvé přijalo 24 dětí – 7 kluků a 17 dívek.

/ v roce 2015: 35 dětí/

Letos se k 1. svatému přijímání připravuje 20 dětí.

 

6. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 

Výuku náboženství ve škole a na faře (9. třída) navštěvuje letos: 153 žáků – 54,06% dětí z naší školy.

/ v minulém školním roce náboženství navštěvovalo 165 děti – 56,5 % /

 

7. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

 

Během celého roku bylo 131 návštěv nemocných

/ v roce 2015 bylo 156 návštěv/

 

8. SVÁTOST NEMOCNÝCH

 

Svátost nemocných přijalo 192 nemocných a starších farníků:

- 181 během mše sv. která se konala 2. dubna 2016

-   11 nemocných přijalo pomazání doma

/ v roce 2015 – pomazání nemocných přijalo 227 farníků /

 

9. PŘIJÍMÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

 

Svatých přijímání v roce 2015 bylo asi 45 500.

/ v roce 2015 bylo 46 500 přijímání /

      

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007