>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 18.11.2018 - NEDĚLE - SLAVNOST SV. KATEŘINY, ODPUST ** MŠE SV. V SOBOTU V 16.30 HOD. A V NEDĚLI V 9.30 HOD. - HLAVNÍM CELEBRANTEM BUDE BISKUP PIOTR GREGER Z BIELSKA-BIALEJ >> 23.11.2018 - PÁTEK - VEČER CHVAL V 18.00 HOD. >> 25.11.2018 - NEDĚLE - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ** MŠE SV. V 7.30 A V 9.30 HOD. (V SOBOTU V 16.30 HOD.) ** NEŠPORY: NEDĚLE VE 14.00 HOD. SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

 

ROČNÍ  STATISTIKA

FARNOSTI  ŠTĚPÁNKOVICE

ZA  ROK  2017   

 

1. KŘTY

 

V roce 2017 bylo pokřtěných 19 dětí: 9 kluků a 10 holek.

/ v roce 2016 bylo 11 křtů /

 

2. SVATBY

 

Svátost manželství přijalo 6 párů snoubenců.

/ v roce 2016 bylo 10 svateb /

 

3. POHŘBY

 

Ve farnosti bylo 22 křesťanských pohřbů: 9 mužů a 13 žen.

Před smrtí bylo zaopatřených 15 zesnulých.

/ v roce 2016 bylo 18 pohřbů /

 

Křty, svatby a pohřby mimo farnost se konaly na žádost farníků.

 

4. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

 

V květnu poprvé přijalo Pána Ježíše 18 dětí – 6 kluků a 12 dívek.

/v roce 2016: 24 dětí/

Letos se k 1. svatému přijímání připravuje 31 dětí.

 

6. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 

Výuku náboženství ve škole a na faře (9. třída) navštěvuje letos: 161 žáků – 55,9% dětí z naší školy.

/ v minulém školním roce náboženství navštěvovalo 153 děti – 54,06 % /

 

7. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

 

Během celého roku bylo 147 návštěv nemocných

/ v roce 2016 bylo 131 návštěv/

 

8. SVÁTOST NEMOCNÝCH

 

Svátost nemocných přijalo 187 nemocných a starších farníků:

- 172 během mše sv. která se konala 22. dubna 2017

-   15 nemocných přijalo pomazání doma

/ v roce 2016 – pomazání nemocných bylo 192  /

 

9. PŘIJÍMÁNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

 

Svatých přijímání v roce 2017 bylo asi 44 000.

/ v roce 2016 bylo 45 500 přijímání /

     

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007