>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> OD 1. ČERVENCE 2017 PLATÍ PRÁZDNINOVÝ PORAD BOHOSLUŽEB >> 16.07.2017 - 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ ** ŽEHNÁNÍ JEDNOROČNÍCH DĚTÍ NA ZÁVĚR NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY ** VE 14.00 hod. - FATIMSKÁ POBOŽNOST >> 20.07.2017 - ČTVRTEK - FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU (odjezd autobusu v 7.00 hod.) >> SVÁTOST KŘTU V ZÁŘÍ 2017: 24.09.2017 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 02.09.2017 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 02.09.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 24.06.2017 <<<
P.ThLic.Mgr.
Mariusz
Jończyk
farář
Marek
Večerek
bohoslovec
Arnošta
Gregořicová
kostelnice
Josef
Řehulek
kostelník
Josef
Švacha
varhaník
Magda
Konečná
farní knihovna
Mgr.
Hedvika
Hluchá
katechetka
DiS
Pavla
Němcová
katechetka
Mgr.
Blanka
Halfarová
vedoucí scholy
Ladislav
Černý


Zasloužilí spolupracovníci

Ludvík
Nevřela
emeritní kostelník


Vzpomínáme...

+
Marie
ŠmídováFotky dalších spolupracovníků přidáme. Děkujeme za pochopení.
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007