>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA *** OD 23.04 DO 27.04.2018 MŠE SV A PŘENOSY NEBUDOU >> SVÁTOST KŘTU V KVĚTNU 2018: 27.05.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 05.05.2018 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 05.05.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 01.04.2018 <<<
P.ThLic.Mgr.
Mariusz
Jończyk
farář
Marek
Večerek
bohoslovec
Arnošta
Gregořicová
kostelnice
Josef
Řehulek
kostelník
Josef
Švacha
varhaník
Magda
Konečná
farní knihovna
Mgr.
Hedvika
Hluchá
katechetka
DiS
Pavla
Němcová
katechetka
Mgr.
Blanka
Halfarová
vedoucí scholy
Ladislav
Černý


Zasloužilí spolupracovníci

Ludvík
Nevřela
emeritní kostelník


Vzpomínáme...

+
Marie
ŠmídováFotky dalších spolupracovníků přidáme. Děkujeme za pochopení.
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007