>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

HISTORIE SCHOLY ŠTĚPÁNKOVICE

 

V roce 1982 založil scholu otec Skupien. Zpívaly zde pouze dívky, které vystupovaly v kostele především při zvláštních příležitostech, jako jsou Velikonoce nebo Vánoce. Po něm se vedení ujali manželé Drahoslava a Jenda Stuchlíkovi z Kobeřic. V roce 1996 převzaly vedení scholy jedny z nejstarších členek, a to Šárka Hušťavová (Drastíková), Monika Skuplíková (Kurková) a později také Jana Drastíková. Pod vedením těchto dívek schola nacvičovala jesličkovou pobožnost, která se stala tradicí během vánočních svátků.  Během této doby jezdila schola na různá setkání a přehlídky. Vystřídalo se v ní nejen spousta členů, ale také několik vedoucích. Již v té době schola zpívala při nedělních mších a začínala také zpívat na mších svatebních.  Od roku 2002 vede scholu Blanka Halfarová. Pod jejím vedením schola zpívá i nadále na nedělních mších svatých a také svatebních mších. Každou poslední nedělní mši v měsíci zpívá na křtu svatém a první pátek v měsíci na dětské mši. Samozřejmě zpívá i nadále při svátcích jako jsou Velikonoce, Vánoce a v roce 2006 byla po delší pauze obnovena jesličková pobožnost.

 

Byla doba, kdy zpívali ve schole i chlapci, a navíc byla schola rozdělena na malou a velkou, protože bylo spoustu zájemců, přičemž malou scholu vedla Blanka Halfarová a velkou Michaela Prasková (Bolacká), ale nyní máme pouze jednu scholu, kde je opět jen dívčí složení. V současné době má 22 členů ve věkovém rozmezí 8 – 19 let. Těmito členy jsou Sabina Baránková, Veronika Benešová ,Vanda Burdová, Petra Harasimová, Lenka Harazimová, Martina Chrobáková (2. hlas), Jana Komárková, Marie Komárková, Daniela Kurková (2. hlas), Kateřina Langrová, Jana Maiwaldová, Pavlína Macošková, Lucie Melecká (3. hlas), Zuzana Melecká, Markéta Nopová, Kateřina Slivková, Klára Tomíčková (3. hlas), Zuzana Václavíková (3. hlas), Marie Volná, Veronika Volná, Lenka Wankeová, Martina Wollná.

 

V naší schole nejen že zpíváme trojhlasně, ale také hrajeme na různé hudební nástroje, jako jsou kytary (Veronika Benešová, Lucie Melecká, Marie Komárková, Klára Tomíčková), keyboard, kongo (Daniela Kurková), housle (Jana Komárková), příčná flétna (Vanda Burdová) a jiné Orffovy nástroje.

 

Každoročně jezdíme o prázdninách na tábory, kde zažíváme různá dobrodružství a taky se něco nového přiučíme. Na tyto tábory jezdíme zároveň s ministranty a někdy i s ostatními dětmi z farnosti.

                             + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

V lednu 2015 byla založena nová schola při kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích.

Schola má okolo 20. členů od 6-ti do 14-ti let. Setkáváme se každou sobotu ve 13.30 na faře.

Děti se seznamují s křesťanskými písněmi, kterými pak obohacují Dětské mše svaté, které jsou u nás v kostele. Dále svým zpěvem doprovázejí Rorátní mše v době adventní, Jesličkovou pobožnost a Křížovou cestu pro děti.

Na zkouškách nejen zpíváme, ale hrajeme různé hry, při kterých zažijeme spoustu legrace a na závěr školního roku jedeme společně na výlet.

Zveme další děti, které rády zpívají a chtějí těšit zpěvem i ostatní:,,

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!“

Hana Vehovská a Renata Žůrková vedoucí scholy

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007