>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> OD 1. ČERVENCE 2017 PLATÍ PRÁZDNINOVÝ PORAD BOHOSLUŽEB >> 16.07.2017 - 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ ** ŽEHNÁNÍ JEDNOROČNÍCH DĚTÍ NA ZÁVĚR NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY ** VE 14.00 hod. - FATIMSKÁ POBOŽNOST >> 20.07.2017 - ČTVRTEK - FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU (odjezd autobusu v 7.00 hod.) >> SVÁTOST KŘTU V ZÁŘÍ 2017: 24.09.2017 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 02.09.2017 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 02.09.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 24.06.2017 <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Slavnost Výročí posvěcení katedrály v Ostravě

16.07.2017

 

8.30  Za Valtra Konečného, manželku, zetě a rodiče z obou stran

14.00  Pobožnost k P. Marii Fatimské

 

žehnání jednoročních dětí

měsiční sbírka na opravy ve farnosti

 

PONDĚLÍ

17.07.2017

 

 

 

ÚTERÝ

18.07.2017

 

18.00  Za + Leo Krautwursta k nedož. 80-nám a rodiče z obou stran

 

STŘEDA

19.07.2017

 

7.30  Za + vnuka, rodiče z obou stran a příbuzné

 

ČTVRTEK

20.07.2017

 

Farní pout‘ na Turzovku

 

PÁTEK

21.07.2017

 

18.00  Za živou rodinu u příležitosti 10. výročí svatby

 

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

22.07.2017

 

17.30  Za Antonína Murase, za ++ rodinu a duše na které nikdo nemyslí

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

23.07.2017

 

8.30  K nedož. 90 narozeninám za Evalda Gargoše a rodiče z obou stran

 

úklid má 12. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007