>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> OD 02.12.2018 - ADVENTNÍ DOBA ** ADVENTNÍ MŠE SV. PRO DĚTÍ (roráty): ÚTERÝ A ČTVRTEK V 17.00 HOD. >> 04.12.2018 - ÚTERÝ - ROZSVÍCENÍ STROMKU U FARY >> 07.12.2018 - PÁTEK - NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH OD 7.30 HOD. >> 08.12.2018 - SOBOTA - SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍHU ** MŠE SV. V 7.30 HOD. ** MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ V 16.00 HOD. ** V 18.00 HOD. - ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE >> ODPUSTOVÉ KÁZÁNÍ BISKUPA PIOTRA GREGERA - ODKAZ FARNÍ INFORMACE >> SVÁTOST KŘTU V LEDNU 2019: 13.01.2019 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 26.01.2019 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 12.01.2019 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

02.12.2018

 

7.30  Za sbory z naši farnosti

9.30  Za živé a ++ horníky z farnosti

 

žehnání adventních věnců

úklid má 15. skupina

 

PONDĚLÍ

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

03.12.2018

 

 

 

ÚTERÝ

Adventní mše sv. pro děti  (roráty)

04.12.2018

 

17.00  Za členky Fatimského Apoštolátu a ctitele Neposkvrněného Srdce P. Marie s prosbou za Boží požehnání

 

STŘEDA

05.12.2018

 

17.00  Za Hildegardu Dalmadyovou u příležitosti 5. výročí úmrtí a za všechny ++ z rodiny

 

ČTVRTEK

Adventní mše sv. pro děti  (roráty)

06.12.2018

 

17.00  Za Jiřího Nevřelu a rodiče

 

1. PÁTEK

Památka sv. Ambrože, biskupa

07.12.2018

 

7.30  Návštěva nemocných

17.00  Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti 70 let s prosbou za dar zdraví, dary Ducha svatého a ochranu P. Marie do dalších let

 

SOBOTA

Slavnost P. Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu

08.12.2018

 

7.30  N apoděkování P. Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání a přímluvy P. Marii

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

16.00  Za + Štěpána a Martu Poštulkovy a rodiče z obou stran

 

18.00 Adventní koncert

 

2. NEDĚLE  ADVENTNÍ

09.12.2018

 

7.30  Za + Emila Lichého, manželku, syna, dceru, a zetě

9.30  Za ++ rodinu Nevřelovou a Jarošovou

úklid má 16. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007