>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

Pořad bohoslužeb

Den

Liturgická oslava

Čas

1. týden adventní

neděle

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

8:00

Za živé a +farníky

27.11.

 

10:00

Za + Linharda Večerka (nedož. 70) a +rodiče

 

Sbírka na potřeby farnosti

 

 

pondělí

 

 

 

28.11.

úterý

 

18:00 mše s dětmi

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožitých 70 let,

s prosbou o dar zdraví a požehnání pro celou živou rodinu

29.11.

středa

Svátek sv. Onřeje, apoštola

18:00

Za Andělu Theuerovou, manžela a živou osobu

30.11.

čtvrtek

 

17:15

Adorace před Nejsvětější svátostí

18:00 mše s dětmi

Za živou rodinu, s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a dary Ducha svatého na přímluvu Panny Marie

01.12.

pátek

 

18:00

Za +Otilii Harasimovou, manžela, rodiče z obou stran a sourozence

02.12.

sobota

Památka Sv. Františka Xaverského, kněze

7:30

Za +Emericha Jaška, 2 manželky, syna, zetě a duše v očistci

17:30

Za živé a +farníky

03.12.

neděle

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

8:00

Za Alfonse Stříbného, manželku, za živou rodiny a zemřelé z rodiny

04.12.

 

10:00

Za živé a +horníky z farnosti

 

Sbírka na potřeby farnosti

 

 

Úklid má 3. skupina

Římskokatolická farnost Štěpánkovice
tel.: + 420 731 625 794
www.stepankovice-farnost.wz.cz

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007