>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

Pořad bohoslužeb

Den

Liturgická oslava

Čas

5. týden postní

neděle

5. NEDĚLE POSTNÍ

8:00

Za +Elišku Nevřelovou, +manžela, syna, všechny zemřelé

z rodiny, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu

26.03.

 

10:00

Za živé a +farníky

 

Sbírka na potřeby farnosti

14:00

Křížová cesta

pondělí

 

 

 

27.03.

úterý

 

18:00

Za +Karla Poskočila, syna, rodiče z obou stran a ostatní zemřelé z rodiny

28.03.

středa

 

18:00

Za +Helenu Stočkovou, 2 manžely, za živé rodiny a duše

v očistci

29.03.

čtvrtek

 

17:15

Adorace před Nejsvětější svátostí

18:00

Za +Emila Tomíčka, rodiče z obou stran a živou rodinu

30.03.

pátek

 

17:15

Křížová cesta

18:00

Na poděkování za 60 let života, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za +rodiče z obou stran

31.03.

sobota

 

7:30

Za +Helenu Harasimovou, manžela, syna, +manželovy rodiče

a všechny zemřelé v rodině

17:30

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 18 let života,

s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu

01.04.

neděle

KVĚTNÁ NEDĚLE

8:00

Za +Anežku a Reinholda Tomíčkovy a vnučku

02.04.

 

10:00

Za živé a +farníky

 

Sbírka na potřeby farnosti

14:00

Křížová cesta

Úklid má 4. skupina

Římskokatolická farnost Štěpánkovice
tel.: + 420 731 625 794
www.stepankovice-farnost.wz.cz

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007