>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 19.11.2017 - NEDĚLE - SLAVNOST SV. KATEŘINY ALEXANDRIJSKÉ - ODPUST ** MŠE SV. V 7.30 A V 9.30 HOD. (V SOBOTU S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ V 16.30 HOD.) ** NEŠPORY VE 14.00 HOD. >> 22.11.2017 - STŘEDA - SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTI Z 3. TŘ. V 17.45 hod. >> 24.11.2017 - PÁTEK - VEČER CHVAL PO VEČERNÍ BOHOSLUŽBĚ >> SVÁTOST KŘTU V LEDNU 2018: 07.01.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 27.01.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 05.01.2018 (PÁTEK) v 18.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 29.10.2017 <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

18.11.2017

 

16.30  Za + Růženu Moravcovou – 1. výročí smrti a pohřbu

 

NEDĚLE

Slavnost sv. Kateřiny Alexandrijské – odpust

19.11.2017

 

7.30  Za ++ rodiče Krajčovičové, Chobotové a za celou živou rodinu

9.30  Za farníky

14.00  Slavnostní nešpory

 

měsíční sbírka na opravy ve farnosti

úklid má 12. skupina

 

PONDĚLÍ

20.11.2017

 

 

 

ÚTERÝ

Památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě

21.11.2017

 

17.00  Za rodiče Drastíkové, syny a zetě

 

STŘEDA

Památka sv. Cecílie, panny a mučedníce

22.11.2017

 

17.00  Za Marii Seidlerovou, rodiče z obou stran a bratra

 

ČTVRTEK

23.11.2017

 

16.30  Adorace před Nejsvětější svátostí

17.00  Za Josefa Bortlíka, manželku a rodiče z obou stran

 

PÁTEK

Památka sv. Ondřeje Duhg-Laca a druhů

24.11.2017

 

17.00  Za + Annu Schwolmovou, ostatní z rodiny a duše v očistci

 

SOBOTA

Slavnost sv. Kateřiny Aleksandrijské, mučedníci

25.11.2017

 

7.30  Za farníky

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

16.30  Za členy scholy a sborů, poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní a na přímluvu sv. Cecílie prosba o dar zdraví a za ++ členy

 

NEDĚLE

Slavnost Ježíše Krista Krále

26.11.2017

 

7.30  Za živou a ++ rodinu Kubíkovou, Gorolovou a Čížkovou, prosba o Boží požehnání

9.30  Za Marii Václavíkovou, za ++ z rodiny a za duše v očistci

 

diecézní sbírka – Den Bible

úklid má 13. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007