>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 18.06.2017 - NEDĚLE - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ ** MŠE SV. v 8.00 hod., PAK PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA NA SVOBODU >> 24.06.2017 - SOBOTA - SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE ** MŠE SV. v 7.30 hod. (přenos nebude) >> SVÁTOST KŘTU V ČERVENCI 2017: 30.07.2017 v 8.30 hod. (obřad ve mši sv.), 01.07.2017 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 01.07.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 02.06.2017 <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

NEDĚLE

SLAVNOST  TĚLA A KRVE PÁNĚ

18.06.2017

 

8.00  Za ++ rodinu Nevřelovou a Jarošovou

- průvod Božího Těla na Svobodu

 

měsíční sbírka na opravy ve farnosti

 

PONDĚLÍ

19.06.2017

 

 

 

ÚTERÝ

20.06.2017

 

18.00  K nedož. 90-tinám za + Štěpánku Harazimovou, manžela, syna, 2 zetě, sestru a rodiče

 

STŘEDA

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

21.06.2017

 

18.00  Za Hildegardu Dalmadyovou – k nedožitým 80-tým narozeninám

 

ČTVRTEK

22.06.2017

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátostí

18.00  Za + Stanislawa – 3. výročí pohřbu

 

PÁTEK

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

23.06.2017

 

18.00  Poděkování P. Bohu a P. Marii za 40 let života, požehnání do dalších let a za živou rodinu

 

SOBOTA

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24.06.2017

 

7.30  Za farníky (přenos nebude)

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za mládež z 9. třídy

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

25.06.2017

 

7.30  Za Emericha Jaška, 2 manželky, syna, zetě a rodiče Nevřelové

9.30  Za + Milenu Žůrkovou a rodiče z obou stran

 

úklid má 8. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007