>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

SOBOTA

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

30.11.2019

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

16.30  Na poděkování P. Bohu a P. Marii Ustavičné pomoci za 70 let života s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

01.12.2019

 

7.30  Poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

9.30  Za živé a ++ horníky z farnosti

 

17.00  Adventní koncert – Jakub Židek a jeho hosté

 

úklid má 16. skupina

žehnání adventních věnců

 

PONDĚLÍ

02.12.2019

 

 

 

ÚTERÝ

Adventní mše sv. pro děti  (roráty)

03.12.2019

 

17.00  Za + Jana Stočka, 2 manželky a za ++ z rodiny

 

STŘEDA

04.12.2019

 

17.00  Na poděkování P. Bohu a P. Marii Ustavičné pomoci za 70 let života s prosbou o zdraví a požehnání pro živou rodinu a za ++ rodiče

 

ČTVRTEK

Adventní mše sv. pro děti  (roráty)

05.12.2019

 

17.00  Za Jiřího Nevřelu a rodiče

 

1. PÁTEK

06.12.2019

 

7.30  Návštěva nemocných

17.00  Za Adélu Nevřelovou k 20. výročí smrti a pohřbu, manžela a celou živou rodinu

 

SOBOTA

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

07.12.2019

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

16.30  Za + Karla Kotzura – 1. výročí smrti a pohřbu

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

08.12.2019

 

7.30  K P. Marii Ustavičné pomocí za živou osobu, za + manžela a živé rodiny

9.30  Za členky Fatimského apoštolátu a ctitele Neposkvrněného početí

a Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 

14.00  Zázrak přesvaté noci

vystoupení divadelního souboru z Zablocia (PL)

 

úklid má 1. skupina

 

PONDĚLÍ

Slavnost P. Marie, Počaté bez poskvrny prvotního hříchu

08.12.2019

 

17.00  Za farníky

 

ÚTERÝ

Adventní mše sv. pro děti  (roráty)

10.12.2019

 

17.00  Za spásu duší Marie Nevřelové, manžela Viléma, syna Josefa a ++ z rodiny

 

STŘEDA

11.12.2019

 

17.00  Za + Gerharda Jaroše, za ++ rodiče z obou stran a ++ sourozence

 

ČTVRTEK

Adventní mše sv. pro děti  (roráty)

12.12.2019

 

17.00  Za živé a ++ z rodiny Řehulkové, Pavelkové, Hendrychové a duše v očistci

 

PÁTEK

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

13.12.2019

 

17.00  Za Emila Kociana, manželku, rodiče z obou stran a švagra

 

SOBOTA

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

14.12.2019

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

16.30  Za dárce

 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

15.12.2019

 

7.30  Za ++ rodiče Herichovy, Staňurovy a za ++ z rodiny

9.30  Za Pavla Nevřelu, manželku a za ++ rodinu

 

úklid má 2. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

 

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007