>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

SOBOTA

04.07.2020

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za Annu Praskovou, manžela, za ostatní ++ z rodiny a duše v očistci

 

NEDĚLE

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

05.07.2020

 

8.30  1. Za + Zbyňka Turka, rodiče a sourozence

2. Za ++ rodiče Moniku a Stanislava, strýce Jana a za všechny ++ z rodiny

 

úklid má 10. skupina

 

PONDĚLÍ

06.07.2020

 

 

 

ÚTERÝ

07.06.2020

 

18.00  Za Adolfa Jakše, manželku, snachu, zetě, za ++ z rodiny a duše na které nikdo nepamatuje

 

STŘEDA

08.07.2020

 

7.30  Za + Doris Prokšovou a za ++ rodiče

 

ČTVRTEK

09.07.2020

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátostí

18.00  Na poděkování P. Bohu a P. Marii za 80 let života, za + manžela a za celou

živou rodinu

 

PÁTEK

10.07.2020

 

18.00  Za ++ rodiče Burdové, syna a za celou živou rodinu

 

SOBOTA

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

11.07.2020

 

11.00  Na poděkování P. Bohu a ochranu P. Marie za živou rodinu

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za + Bertu Grygarčíkovou, manžela, dceru a zetě

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

12.07.2020

 

8.30  Za Pavla Nevřelu k nedožitým 90. – nám, za Josefa Harazimanedož.

100. – nám a za ++ rodinu

10.00  Za farníky – v kapli na Svobodě

 

úklid má 11. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

 

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007