>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

 

Pořad bohoslužeb

Den

Liturgická oslava

Čas

2. týden adventní

neděle

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

8:00

Za +rodiče Liché a všechny zemřelé z rodiny

05.12.

 

10:00

Za živé a +horníky z farnosti

 

Sbírka na novou střechu

 

 

pondělí

 

 

 

06.12.

úterý

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

18:00

Za Karla Kotzura, rodiče z obou stran, +příbuzné a duše v očistci

07.12.

středa

SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

18:00

Za +Edit Šímovou k 1. výročí úmrtí

08.12.

čtvrtek

 

17:15

Adorace před Nesvětější svátostí

18:00

Za + Annu Riemlovou k 1. výročí úmrtí a za +Alžbětu Königovou

09.12.

pátek

 

18:00

Za Jindřicha Gregořicu a za +rodiče

10.12.

sobota

 

 

 

17:30

Za +Marii Nevřelovou, manžela, dcery, syny, snachu, zetě, vnučku a zemřelé z rodiny

11.12.

neděle

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

8:00

Za živé a +farníky

12.12.

 

10:00

Za Marii Vránovou, manžela, dceru, zetě, rodiče z obou stran a duše v očistci

 

Sbírka na dostavbu Diecézního střediska pro mládež

 

 

Úklid má 16. skupina

Římskokatolická farnost Štěpánkovice
tel.: + 420 731 625 794
www.stepankovice-farnost.wz.cz

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007