>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

 

Pořad bohoslužeb

Den

Liturgická oslava

Čas

34. týden v mezidobí

neděle

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živé a + farníky (15 členů 1. - 3. úklidové skupiny)

22.11.

9:30

Za všechny živé a +zpěváky a varhaníky

(15 členů scholy)

 

 

pondělí

 

 

*Od 23.11. je možná účast 20-ti lidí na mši svaté. 10 má k dispozici rodina, která má mši sv. a 10 lidí určí kněz po telefonickém objednání. Pokud bude málo nahlášených, může zůstat určitý počet příchozích.

 

23.11.

 

 

úterý

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

18:00

Za +Emilii Jakšovou, rodiče, sourozence a duše v očistci (10 z rodiny + 10 přihlášených*)

24.11.

středa

Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

18:00

Za Václava Fenka k 1. výročí úmrtí

(10 z rodiny + 10 přihlášených*)

25.11.

čtvrtek

 

 

 

18:00

Za Arnošta Malchara k 1. výročí úmrtí a celou živou rodinu (10 z rodiny + 10 přihlášených*)

26.11.

pátek

 

18:00

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za ochranu a dar života, a za +manžela Alfréda Nevřelu

(10 z rodiny + 10 přihlášených*)

27.11.

18:45

Výstav Nejsvětější Svátosti pro soukromou adoraci

do 20:00

sobota

 

 

 

17:30

Za +Leopolda Koláře a rodiče z obou stran

(10 z rodiny + 10 přihlášených*)

28.11.

neděle

1. NEDĚLE ADVENTNÍ  

7:30

Za živé a +farníky (20 členů 4. - 9. úklidové skupiny)

29.11.

9:30

Za Osvalda Lasáka, rodiče z obou stran, sourozence, švagry a příbuzné (10 z rodiny a 10 přihlášených*)

Úklid má 11. skupina

Římskokatolická farnost Štěpánkovice
tel.: + 420 731 625 794
www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007