>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

SOBOTA

17.08.2019

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za ++ manžele Herichovy, syna a za ++ z rodiny

 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

18.08.2019

 

8.30  Za živé dárce

14.00  Pobožnost k P. Marii Fatimské

 

úklid má 1. skupina

měsíční sbírka na opravy ve farnosti

 

PONDĚLÍ

19.08.2019

 

 

 

ÚTERÝ

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

20.08.2019

 

18.00  Za + Annu a Františka Pavelkovy, děti, vnuky a ostatní z rodiny

 

STŘEDA

Památka sv. Pia X., papeže

21.08.2019

 

7.30  Za + Annu Baránkovou, rodiče a 2 sestry

 

ČTVRTEK

Památka Panny Marie Královny

22.08.2019

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátostí

18.00  Za Jana Nevřelu, rodiče z obou stran a za ++ rodinu

 

PÁTEK

23.08.2019

 

18.00  Za ++ rodiče Königové, Harazimové a za všechny ++ z rodiny

 

SOBOTA

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

24.08.2019

 

10.30  Svatba: Klára Gaiová – Tomáš Drozdek

12.00  Svatba: Jana Karbanová – Vít Kurka

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za Marii Harazimovou, za ++ rodinu a duše v očistci

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

25.08.2019

 

8.30  Za ++ rodiče Janotové, syna, zetě a snachu

 

úklid má 2. skupina

 

PONDĚLÍ

26.08.2019

 

 

 

ÚTERÝ

Památka sv. Moniky

27.08.2019

 

18.00  Za rodiče Gargošové, Pačkové, snachu, zetě a duše v očistci

 

STŘEDA

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

28.08.2019

 

7.30  Za ++ rodiče Marii a Jindřicha Konečných, syna, zetě a rodiče z obou stran

 

ČTVRTEK

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

29.08.2019

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátostí

18.00  Za Aloise Macoška k nedožitým 90. narozeninám a za ++ z rodiny

 

PÁTEK

30.08.2019

 

18.00  Na poděkování P. Bohu a P. Marii za 70 let života s prosbou do dalších let ve zdraví a Božího požehnání, za + manžela a ++ rodiče z obou stran

 

SOBOTA

31.08.2019

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za + Anežku Sýkorovou – 1. výročí smrti a pohřbu

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

01.09.2019

 

7.30  Za + Adolfa Halfara, manželku a zetě

9.30  Na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitostí 45-ti let společného života

s prosbou o Boží pomoc, ochranu P. Marie a dar zdraví do dalších let pro celou

živou rodinu

 

úklid má 3. skupina

žehnání prvňáčkům

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

 

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007