>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 07.10.2018 - NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RŮŽENCŮ V 9.30 HOD. ** ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI: 13.30 - 15.00 HOD. >> 14.10.2018 - NEDĚLE - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ** SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V 7.30 a 9.30 HOD. (v sobotu v 17.30 hod.) ** NEŠPORY V NEDĚLI VE 14.00 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

07.10.2018

 

7.30  Za + Helenu Harasimovou – 10. výročí úmrtí, manžela, syna, zetě, rodiče z obou stran a za všechny ++ z rodiny

9.30  Na poděkování za 35 let společného života, prosba o ochranu Panny Marie a požehnání pro celou živou rodinu do dalších let

13.30 – 15.00 Adorace před Nejsvětější svátostí

 

PONDĚLÍ

08.10.2018

 

 

 

ÚTERÝ

09.10.2018

 

18.00  Za + Gustava Macháčka a duše na které nikdo nepamatuje

 

STŘEDA

10.10.2018

 

18.00  Za Františka Kurku, manželku, dceru a syny

 

ČTVRTEK

11.10.2018

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátosti

18.00  Za + Annemarie Slivkovou – 1. výročí smrti a pohřbu

 

PÁTEK

12.10.2018

 

18.00  Za + Emila Kotziana – 1. výročí smrti a pohřbu

 

SOBOTA

13.10.2018

 

10.30  Svatba: Jana Komárková – Lukáš Rataj

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

17.30  Za + Helenu Halfarovou – 1. výročí smrti a pohřbu a za + manžela

 

NEDĚLE

VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU – KARMÁŠ

14.10.2018

 

7.30  Za Jana Nevřelu, rodiče a rodiče Jaškové, syna a Horsta Pluškého

9.30  Za farníky

14.00  Slavnostní nešpory a svátostné požehnání

úklid má 8. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007