>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 17.09.2017 - NEDĚLE - MŠE SV. NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU V 9.30 hod. V AREÁLU U VRBY >> 20.09.2017 - STŘEDA - SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ Z 3.TŘ. V 18.45 V KOSTELE >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2017: 26.11.2017 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 11.11.2017 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 11.11.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 24.06.2017 <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

16.09.2017

 

17.30  Poděkování  P. Marii Ustavičné pomoci za 80 let života a 60 lat manželství a prosba za dar zdraví do dalších let a za celou živou

rodinu

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.09.2017

 

7.30  Za + Aloise Nevřelu, 2 manželky a za ++ z rodiny

9.30  Na poděkování za úrodu – mše sv. v zahrádkářském areálu

 

měsíční sbírka na opravy ve farnosti

 

PONDĚLÍ

18.09.2017

 

 

 

ÚTERÝ

19.09.2017

 

18.00  Za Adélu a Erharda Nevřelových, rodiče z obou stran a živou rodinu

 

STŘEDA

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů

20.09.2017

 

18.00  Za Viléma Jarolima, rodiče z obou stran a za ++ z rodiny

 

ČTVRTEK

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

21.09.2017

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátostí

18.00  Za + Alfonse Kurku – 1. výročí smrti a pohřbu

 

PÁTEK

22.09.2017

 

18.00  Za Annu Kurkovou, rodiče z obou stran a za ++ z rodiny

 

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

23.09.2017

 

17.30  Za Aloise Thiela, rodiče z obou stran a za ++ z rodiny

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

24.09.2017

 

7.30  Za ++ rodiče Stočkovy a za celou živou rodinu

9.30  K 10. výročí úmrtí a pohřbu za + Julii Medkovou, manžela, 2 syny, zetě, rodiče z obou stran a za všechny ++ z rodiny

 

úklid má 4. skupina

diecézní sbírka na církevní školy

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007