>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> MÁJOVÁ POBOŽNOST: OD ÚTERÝ DO PÁTKU v 17.30 hod., NEDĚLE ve 14.00 hod. >> ROK 2017 - 100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ >> 21.05.2017 - NEDĚLE - VÝROČÍ 1.SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ ** MŠE SV. ZA 4.TŘ. V 9.30 hod. >> 26.05.2017 - PÁTEK - NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH OD 7.30 hod.>> SVÁTOST KŘTU V ČERVENCI 2017: 30.07.2017 v 8.30 hod. (obřad ve mši sv.), 01.07.2017 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 01.07.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 30.04.2017 <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

20.05.2017

 

17.30  Za + Huberta Šímečka, rodiče z obou stran a za ++ z rodiny

(P. P. Kuchař)

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

21.05.2017

 

7.30  Za + Helenu Stočkovou, 2 manžely, rodiče a duše v očistci

9.30  VÝROČÍ 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ – za děti z 4. třídy

14.00  Májová pobožnost

 

úklid má 3. skupina

měsíční sbírka na opravy ve farnosti

 

PONDĚLÍ

22.05.2017

 

18.00  Modlitba za úrodu zemskou u kříže na Svobodě

(za přízn. počasí)

 

ÚTERÝ

23.05.2017

 

8.00  Modlitba za úrodu zemskou u kříže – ul. Svobody

(za přízn. počasí)

18.00  Za + Aloisii Kociánovou, manžela a zetě

 

STŘEDA

24.05.2017

 

18.00  Za rodiče Gargošové a Pačkové a snachu

Modlitba za úrodu zemskou u kříže před kostelem

(za přízn. počasí)

 

ČTVRTEK

Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek

25.05.2017

 

17.30  Májová pobožnost

18.00  Za P. faráře Rudolfa Harazima, rodiče a sourozence

 

začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

PÁTEK

Památka sv. Filipa Nericho, kněze

26.05.2017

 

7.30  Návštěva nemocných

17.30  Májová pobožnost

18.00  Za živou rodinu s prosbou o milosti a Boží požehnání

 

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

27.05.2017

 

17.30  Za farníky

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

28.05.2017

 

7.30  Poděkování P. Bohu a P. Marii za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a na jistý úmysl

9.30  Za živou rodinu a prosba o požehnání a ochranu P. Marie

14.00  Májová pobožnost

 

diecézní sbírka na TV Noe

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007