>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 17.06.2018 - NEDĚLE - POBOŽNOST K PANNĚ MARII FATIMSKÉ VE 14.00 HOD. >> 23.06.2018 - SOBOTA - MŠE SV. ZA MLÁDEŽ Z 9.TŘ. V 17.30 HOD. >> 24.06.2018 - NEDĚLE - MŠE SV. ZA SPORTOVCE NA HŘÍŠTI TJ SOKOL V 10.00 HOD.>> SVÁTOST KŘTU V ČERVENCI 2018: 01.07.2018 v 8.30 hod. (obřad ve mši sv.), 21.07.2018 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 30.06.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

SOBOTA

16.06.2018

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za Josefa Pluškého a rodiče s obou stran

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.06.2018

 

7.30  Za Marii Rehlichovou, manžela Josefa, rodiče z obou stran a za celou živou rodinu

9.30  Na poděkování P. Bohu a P. Marii za 30 let života a prosba o ochranu P. Marie a Boží požehnání pro celou rodinu

14.00  Pobožnost k P. Marii Fatimské

 

úklid má 8. skupina

měsíční sbírka na opravy ve farnosti

 

PONDĚLÍ

18.06.2018

 

 

 

ÚTERÝ

19.06.2018

 

18.00  Za + Olgu Mrkvovou,  manžela a za všechny ++ z rodiny

 

STŘEDA

20.06.2018

 

18.00  Za + Aloise Kubíka – 1. výročí smrti a pohřbu

 

ČTVRTEK

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

21.06.2018

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátostí

18.00  Za + Viktora Břemka, manželku, syna a za ++ z rodiny z obou stran

 

PÁTEK

22.06.2018

 

18.00  Za + Stanislawa – 4. výročí smrti a pohřbu

 

SOBOTA

23.06.2018

 

12.00  Svatba: Martina Wollná – Pavel Skřeček

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za mládež z 9. třídy

 

NEDĚLE

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

7.30  Za Emericha Jaška, 2 manželky, syna, zetě a rodiče Nevřelové

10.00  Za sportovce – mše sv. na hřišti TJ Sokol

 

úklid má 9. skupina

diecézní sbírka na TV NOE

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007