>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 21.01.2018 - NEDĚLE - JESLIČKOVÁ POBOŽNOST VE 14 HOD. - ZVE VÁS SCHOLA ZE ŠTĚPÁNKOVIC >> SVÁTOST KŘTU V BŘEZNU 2018: 18.03.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 03.03.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 03.03.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 01.01.2018 <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

3. TÝDEN V MEZIDOBÍ

Od 18. do 25. ledna - týden modliteb za jednotu křesťanů

 

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

20.01.2018

 

16.30  Za Ervína Harazima – 1. výročí smrti a pohřbu

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21.01.2018

 

7.30  Za + Marcelu Mlčkovou u příležitosti nedožitých 65 narozenin a za všechny ++ z rodiny

9.30  Za + Anežku Černou, manžela, 2 syny, vnučku, snachu a zetě

14.00  Jesličková pobožnost – schola

 

měsíční sbírka na potřeby farnosti

 

PONDĚLÍ

22.01.2018

 

 

 

ÚTERÝ

23.01.2018

 

17.00  Za + Oskara Mrkvu, manželku, zetě a rodiče z obou stran

 

STŘEDA

Památka sv. Františka Saleského, biskupa

24.01.2018

 

17.00  Za + Norberta Mrovce, rodiče z obou stran a za ++ z rodin

 

ČTVRTEK

Svátek Obracení sv. Pavla, apoštola

25.01.2018

 

16.30  Adorace před Nejsvětější svátostí

17.00  Za + Charlotu Grigarčíkovou k nedož. 90-tinám, za + manžela, jejich rodiče a za ++ z rodiny

 

PÁTEK

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

26.01.2018

 

17.00  Za Jaroslava Kuželku, sestru a rodiče z obou stran

 

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

27.01.2018

 

16.30  Za Františka Harazima, manželku a za ++ z rodiny

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28.01.2018

 

7.30  Za + Alfonse Ondrufa, rodiče z obou stran, příbuzné a za ++ z rodiny

9.30  Za + Edeltraudu Obrusníkovou – 1. výročí smrti a pohřbu

 

úklid má 5. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007