>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> SVÁTOST KŘTU V BŘEZNU 2019: 31.03.2019 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 02.03.2019 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: SOBOTA 02.03.2019 V 9.00 HOD. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2018 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

SOBOTA

16.02.2019

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

16.30  Na poděkování P. Boha za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu, lásku a schodu v rodině

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

17.02.2019

 

7.30  Za + Mladu Bednarovou – zádušní

9.30  Poděkování P. Bohu a P. Marii za 70 let života s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu

 

měsíční sbírka na opravy ve farnosti

 

PONDĚLÍ

18.02.2019

 

 

 

ÚTERÝ

19.02.2019

 

17.00  Za + Jiřího Čížka – 1. výročí smrti a pohřbu

 

STŘEDA

20.02.2019

 

17.00  Za + Maxmiliána Stříbného – 1. výročí smrti a pohřbu

 

ČTVRTEK

21.02.2019

 

16.30  Adorace před Nejsvětější svátostí

17.00  Na poděkování P. Bohu a P. Marii za 85 let života s prosbou o požehnání za živou rodinu

 

PÁTEK

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

22.02.2019

 

17.00  Za + Vernera Macoška, rodiče z obou stran a za ++ z rodiny

 

SOBOTA

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

23.02.2019

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

16.30  Za Františka Kubíka u příležitosti 40. výročí úmrtí a pohřbu, za manželku Julii a za všechny ++ v rodině

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

24.02.2019

 

7.30  Za farníky

9.30  Za Josefa Bortlíka, manželku a za ++ z rodiny

 

úklid má 10. skupina

Sbírka „ Haléř sv. Petra“

 

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007