>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

NEDĚLE

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

13.10.2019

 

7.30  Poděkování za dožití 80 let, k 20. výročí úmrtí manželky, za celou živou

a ++ rodinu

9.30  Za farníky

 

14.00  Slavnostní nešpory a svátostné požehnání

 

úklid má 9. skupina

sbírka na opravy ve farnosti (nová střecha)

 

PONDĚLÍ

14.10.2019

 

 

 

ÚTERÝ

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

15.10.2019

 

18.00  Poděkování za první rok života s prosbou o ochranu P. Marie a za živou

rodinu

 

STŘEDA

Slavnost sv. Hedviky, řeholnice

16.10.2019

 

18.00  Za ++ z rodiny Jarošové a Nevřelové a opuštěné duše

 

ČTVRTEK

Památka sv. Ignáce Antiochijského, mučedníka

17.10.2019

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátostí

18.00  Za Miroslava Jílka, rodiče z obou stran a za ++ z rodiny

 

PÁTEK

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.10.2019

 

18.00  Za Marii Černou, manžela, syna Evalda a duše v očistci

 

SOBOTA

19.10.2019

 

11.00  Svatba: Martina Klichová – Roman Imrich

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za živé dárce

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

DEN MODLITEB ZA MISIE

20.10.2019

 

7.30  Za Annu Thielovou – 1. výročí smrti a pohřbu a za + manžela

9.30  Na poděkování P. Bohu a P. Marii za ustavičnou pomoc a prosba o zdraví

do dalších let i pro celou rodinu

 

úklid má 10. skupina

sbírka na světové misie

 

PONDĚLÍ

21.10.2019

 

 

 

ÚTERÝ

Památka sv. Jana Pavla II., papeže

22.10.2019

 

18.00  Za + Norberta Mrovce k 30. výročí smrti a pohřbu

 

STŘEDA

23.10.2019

 

18.00  Za Ericha a Františku Dluhošovy a za ++ z rodiny

 

ČTVRTEK

24.10.2019

 

17.15  Adorace před Nejsvětější svátostí

18.00  Za + Ervina Lampa – 1. výročí smrti a pohřbu

 

PÁTEK

25.10.2019

 

18.00  Poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

 

SOBOTA

26.10.2019

 

8.30 - 11.00  Příležitost ke svátostí smíření

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:

17.30  Za + Barboru Lasákovou – 1. výročí smrti a pohřbu

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

27.10.2019

 

7.30  Za Gertrudu Czeplou, manžela, snachu, sestru, bratry, rodiče z obou stran a za celou ++ rodinu

9.30  Na poděkování za 80 let života s prosbou o další Boží požehnání

 

úklid má 11. skupina

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

 

 

 

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007