>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU - odkaz: pořad bohoslužeb >> 17.04.2019 - STŘEDA - OD 7.30 HOD. NÁVŠTĚVÁ NEMOCNÝCH >> SVÁTOST KŘTU V KVĚTNU 2019: 26.05.2019 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 04.05.2019 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: SOBOTA 04.05.2019 V 9.00 HOD. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2018 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

POŘAD  BOHOSLUŽEB

 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

žehnání ratolestí

14.04.2019

 

7.30  Za Alfonse Harazima, za ++ rodinu a duše v očistci

9.25  Žehnání ratolestí před kaplou P. M. Fatimské a průvod

9.30  Za + Alfreda Bolatzkého a prosba o Boží požehnání pro celou živou rodinu

14.00 Křížová cesta – společenství dospělých

 

 

PONDĚLÍ

15.04.2019

 

 

 

ÚTERÝ

16.04.2019

 

18.00  Za + Josefa Bielana, manželku a za všechny ++ z rodiny

 

STŘEDA

17.04.2019

 

7.30  Návštěva nemocných

18.00  Za + Viktora Břemka, manželku, syna a za ++ z rodiny

 

ZELENÝ ČTVRTEK

18.04.2019

 

18.00  Mše sv. na památku Večeře Páně – za kněze, kněžská povolání a dětí z 3. tř.

 

VELKÝ PÁTEK

den přísného postu

19.04.2019

 

10.00  Křížová cesta pro dětí

15.00  Křížová cesta a Velkopáteční obřady

sbírka na opravy chrámů ve Svaté Zemi

 

BÍLÁ SOBOTA

20.04.2019

 

9.00 – 15.30 Adorace u Božího hrobu

9.00  Adorace pro dětí a svěcení velikonočních porkmů

19.00   Velikonoční vigilie – Za farníky

donest svíčky

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

21.04.2019

 

7.30  Za Josefa Rehlicha,  manželku Marii, rodiče z obou stran a za živou rodinu

9.30   Za + Václava Švachu a za živou rodinu

14.00  Nešpory a svatostné požehnání

 

úklid má 1. skupina

měsíční sbírka na opravy ve farnosti (nová střecha)  

 

 

Římskokatolická farnost Štěpánkovice

tel.: + 420 731 625 794, +48 796 345 240

www.stepankovice-farnost.wz.cz

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007