>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

HISTORIE

 

Kostel byl po určitou dobu v rukou protestantů a až v roce 1671 přidělen farnosti v Kobeřicích. Na místě starého dřevěného kostela sv. Kateřiny byl v roce 1756 zřízen nový dům Páně. Na jeho stavbu vydalo kostelní pokladna 805 flórů, jeho patron veškeré stavební dřevo. Rovněž 22.8.1760 zesnulý farář Martin August Maln z Kobeřic odkázal na stavbu kostela celých 100 flórů.

 

Předsíň v západní straně tvořila jediný vchod do kostela, stejného rozměru byla rovněž zákristie. Ze dřeva byla pouze věž opatřena dvěma zvony. Jedinou kovovou částí věže byla tabule s vyrytými písmeny S.K.

 

Kostel stojí ve středu vesnice, na rozcestí, na mírné vyvýšenině, na dvou pozemcích. První bohoslužba měla být sloužena u příležitosti nějakých oslav anebo svátku. Až teprve v roce 1814 bylo ve Štěpánkovicích zřízeno místní kaplanství. Prvním lokalistou (místním-lokálním knězem ) byl Florian Kubetzko, narozen v Jihlavě.

 

Eduard, kníže Lichnowský, daroval obci uprostřed ležící bývalou hájenku s pozemky a vybudoval na tomto místě na vlastní náklady (800 tolarů) bydlení pro místní duchovní. 4,5 rudbenů délky, 1,5 rudbenů šířky, o dvou pokojích, jednom čeledníku, jídelně a masivní kuchyni. V roce 1829 byla na obecní náklady zřízena obecní studna.

 

Farské pozemky u této vesnice, které stále patřily ke kobeřickému majetku (do roku 1816), se skládaly ze dvou obrovských ploch. Jedna část z nich se nacházela východně ze Bielanem až k lesu Rozeprzi, rozdělena na další tři menší části. Na základě smlouvy mezi rolnictvem a Dominiem Chuchelná, bylo další pole zřízeno naproti Chlebičovskému kopci (rolníci odváděli z nich nájemní daně)

 

Místním kaplanem byl v té době Josef Plesch, narozen 1826 v Chrastavě, vysvěcen v roce 1857.

 

(Tento text byl převzat z knížky Štěpánkovice, která byla vydaná k příležitosti 750 let obce.)

 

Podrobněji o historii kostela a farnosti Štěpánkovic se lze dovědět v „Pamětní knize“, která je zpracována na CD nosiči a pro ty, kteří nemají snadnou možnost pracovat na počítači, je vytištěna sešitová verze ve farní knihovně. Údaje o dávné minulosti byly použity hlavně z archivního pramene, který zpracoval Mgr. Marek Skupien, archivář Státního okresního archívu v Opavě. Tam jsou také uloženy téměř všechny dochované archiválie z farního úřadu Štěpánkovice, které se dochovaly do roku 1945 a postupně k nim přibyly další dokumenty vzniklé do roku 2000. Údaje z 20. století jsou zpracovány z „Pamětní knihy“, která je dosud uložena na místní faře a po 2. světové válce ji začal sepisovat P. František Proksch.

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007