>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

FARNÍ INFORMACE

 

Setkání nad Božím slovem

Ve středu v 19:00 bude na faře setkání nad Božím slovem.

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

Ve čtvrtek oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu nebo lidově nazývaný Hromnice. Na mši svatou si doneste svíce, které mějte nachystány nezabalené u sebe. Na úvod půjde kněz s ministranty průvodem kostelem pod kůr a přitom budou lidem zapalovat svíce.  Žehnací modlitba svící bude pronášena pod kůrem.

 

Pastorační rada

Ve čtvrtek po mši svaté na faře se sejde pastorační rada.

 

Návštěva nemocných

V pátek budu navštěvovat nemocné. Zájemce hlaste v sakristii nebo telefonicky.

 

Ministrantská schůzka

V pátek v 16:00 bude ministrantská schůzka. Sejdeme se v kostele.

 

Pouť do Svaté země

V termínu od 13. do 23. listopadu 2023 plánujeme s naší farností putovat do Svaté země. Na programu by bylo navštívit Nazaret, místa kolem Galilejského moře, .horu Tábor, Jeruzalém, Betlém a klášter sv. Kateřiny Alexndrijské pod horou Sinaj (pro fyzicky zdatné i výstup na ni). Předpokládaná cena cca 30 000 CZK a více (záleží na cenách letenek).

Nejprve potřebujeme zjistit předběžný zájem. Vážní zájemci se hlaste u paní Marie Burdové na tel.: 602 333 132, která vám poskytne také bližší informace.

 

Pouť do Medžugorje

Od neděle 23. do 29. července se uskuteční pouť do Medzugorje, kde bude probíhat Mladifest. Program je vhodný i pro starší. Po cestě tam je plánováná devítihodinová zastávka u moře. Zájemci se mohou hlásit u paní Marie Burdové na tel.: 602 333 132, která vám poskytne také bližší informace.

 

Sbírky leden/únor 2023

  • neděle 29.1. – na potřeby farnosti
  • neděle 5.2. – na potřeby farnosti
  • neděle 12.2. – na potřeby farnosti
  • neděle 19.2. – Haléř svatého Petra
  • neděle 26.2 – na potřeby farnosti

Přispívat na potřeby farnosti je možné také do kasičky u hlavního vchodu nebo na farní účet. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

 

Poděkování

Díky za každou pomoc kolem kostela a fary a také za vaše modlitby. Pán Bůh zaplať.

 

Termín tábora pro ministranty a malou scholu

Tábor pro ministranty a malou scholu bude v týdnu od 10. – 15. července na bývalé faře v Pohoři u Oder. Přihlašování bude probíhat od května.

 

Světový den mládeže 2023

Připravuje se Světový den mládeže (SDM) v srpnu 2023 v Lisabonu, který je setkáním mladých lidí z celého světa s papežem. SDM mívá velmi bohatý a pestrý program a je pro účastníky velkým zážitkem. Pro náležité organizační zajištění je důležité včasné přihlášení. Přihlašování do 20. 12. 2022 se zaplacením nevratné zálohy 5 000,- Kč je spojeno se slevou 1 000,- Kč z doplatku celkové ceny. Po 20. 12. bude možné se stále přihlašovat, ale již nebude sleva 1 000,- Kč. Biskupství ostravsko-opavské podpoří každého přihlášeného účastníka se-tkání z diecéze částkou 2 000,- Kč na osobu, je-li přihlášen sourozenec, pak druhého částkou 3 000,- Kč (tedy 5 000,- Kč pro rodinu). Biskupství ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže připravuje alternativní možnost dopravy autobusem do Lisabonu dle zájmu přihlášených (cena přibližně 5 000,- až 6 500,- Kč). Při přihlašování je nutné uvést: Ostravsko-opavská diecéze. Více informací a přihlašování na: www.svetovednymladeze.cz a www.dcm.doo.cz.

 

Záznamy z Mladifestu 2022

https://youtube.com/playlist?list=PLeysxsLmn8rnyJSU5iw08adIhjvb3u1B-

 

Záznam z primice

Odkaz na záznam z primice:

P. Alfreda Volného: https://youtu.be/3rHZafLB2uA

P. Marka Večerka: https://youtu.be/hc0SmTu5ZWEc

P. Jana Zelenky: https://youtu.be/QGnWpZDq6YI

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007