>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 07.10.2018 - NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RŮŽENCŮ V 9.30 HOD. ** ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI: 13.30 - 15.00 HOD. >> 14.10.2018 - NEDĚLE - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ** SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V 7.30 a 9.30 HOD. (v sobotu v 17.30 hod.) ** NEŠPORY V NEDĚLI VE 14.00 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

Seznam zjištěných duchovních správců

 

Jméno a příjmení

působení, od roku – do roku

 

  1. P. Florian Kubetzko

     lokální kaplan, 1816 – 1822

  2. P. Peter Nossek

     lokální kaplan, 1822 – 1827

  3. P. Gottlieb (Theophil) Nietsch

     lokální kaplan, 1827 – 1847

  4. P. Anton Gillar

     lokální kaplan, 1847 – 1850

  5. P. Anton Svoboda

     lokální kaplan, 1850 – 1869

  6. P. Josef Plesch

     lokální kaplan, 1869 – 1891

  7. P. Emil Bitta (farář v Kobeřicích)

     administrátor excurrendo, 1891 – 1892

  8. P. Julius Deponte

     administrátor, 1892 – 1893

  9. P. Ernst Jureczka

     lokální kaplan, 1893 – 1897

10. P. Paul Pleschka

     lokální kaplan, 1897 – 1899

11. P. Adolf Harazim

     lokální kaplan, 1899 – 1902

12. P. Josef Kaschny

     lokální kaplan, 1902 – 1907

13. P. Karl Muschalek

     lokální kaplan, 1907 – 1909

14. P. Josef Ottawa (farář v Kobeřicích)

     administrátor exkurendo, 1909

15. P. Josef Wollny

     lokální kaplan,1909 – 1911

     administrátor, 1912

     farář,1912 -1913

16. P. Franz Assmannn

     administrátor, 1913 - 1914

     farář, 1914 – 1925

17. P. Artur Pospíšil

     administrátor, 1925

     farář, 1925 – 1938

18. P. František Proksch

     administrátor, 1938 - 1939

     farář, 1939 – 1961

19. P. Josef Spala

     administrátor, 1962 – 1967

20. P. Ladislav Cikryt

     administrátor, 1967 – 1976

21. P. Evžen Spodný

     provisor, 1976 – 1983

22. P. Vladislav Skupień

     administrátor, 1983 – 1990

23. P. Jan Vidlák

     administrátor exkurendo, 1990 – 1995

24. P. Grzegorz Majetny

     administrátor, 1995 – 1999

     farář, 2000 – 2002

25. P. Jan Szkandera

     administrátor exkurendo, květen – červen 2002

26. P. Mariusz Jończyk

     administrátor, 2002-2003

     farář, 2003 –

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007