>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 07.10.2018 - NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RŮŽENCŮ V 9.30 HOD. ** ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI: 13.30 - 15.00 HOD. >> 14.10.2018 - NEDĚLE - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ** SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V 7.30 a 9.30 HOD. (v sobotu v 17.30 hod.) ** NEŠPORY V NEDĚLI VE 14.00 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

Mše svaté

od úterý do pátku - v 18.00 hod. (zimní čas v 17.00 hod.)

sobota (s nedělní platnosti) - v 17.30 hod. (zimní čas v 16.30 hod.)

neděle -  v 7.30 hod. a v 9.30 hod. (VII, VIII v 8.30 hod.)

v kapli na Svobodě:

 19. března (večer) a  2. neděle v červenci v 10.00 hod.

 

Přiležitost ke svátosti smíření

půl hodiny před každou mši sv.,

 

Růženec

půl hodiny před každou mši sv.

 

Adorace před Nejsvětější svátosti

čtvrtek - v 17.15 hod. (zimní čas v 16.30 hod.)

neděle před popeleční středou - od 13.30 do 15.00 hod.

1. neděle v říjnu - od 13.30 do 15.00 hod.

 

1. svaté přijímání

2. neděle v květnu v 10.00 hod.

 

Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

1. pátek za závěr mše sv.

 

Pobožnost k Božímu Milosrdenství

3. čtvrtek v měsíci na závěr Adoraci

 

Pobožnost k Panně Marie Fatimské

od května do října 

v neděli po 13 dni v měsíci ve 14.00 hod.

 

Majová pobožnost

celý květen 

od úterý do pátku v 17.30 hod.

 v neděli  ve 14.00 hod.

 

Křížová cesta

v postní době

v pátek v 16.30 hod., v neděli ve 14.00 hod.

 

Křížové dny – modlitba za úrodu

pondělí, úterý, středa

před slavnosti Nanebevstoupení Páně

 

Poděkování za úrodu

v září v 9.30 hod.

 

Pobožnost za zemřelé

1. neděle v listopadu v 13.30 hod.

 

Výročí posvěcení chrámu

2. neděle v říjnu

 

Odpust sv. Kateřiny, patronky farnosti

předposlední neděle v církevním roce

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007