>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

Sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice, patronka chrámu a farnosti ve Štěpánkovicích

 Kateřina se narodila ve 3. století v Alexandrii. Byla neobyčejně krásnou dívkou, byla vysoce vzdělaná a obdařená z domova nezměrnými statky. Kateřininou nejnápadnější vlastností však byla její nadměrná pýcha, s níž odmítala každého mladého muže, který se o ni ucházel. Jednoho dne se Kateřina setkala s poustevníkem, který prohlásil mladé dívce, že Ježíš Kristus je jejím opravdovým ženichem. Tento zážitek v Kateřině způsobil, že se hluboce zamyslela. Pak přijala křest. 50 nejlepších filozofů a mistrů řečnictví povolaných císařem Maximem mělo Kateřinu usvědčit z omylů. Kateřina však všem argumentům mudrců tak odporovala, že se všichni obrátili a dali se pokřtít. Kateřina byla uvržena do žaláře. Podstoupila krutá muka, byla bičována, přivázána na kola, pobitá hřeby a ponechána bez potravy. Uzdravená zázračným způsobem byla nakonec sťata v roce 311 nebo 313. Ostatky sv. Kateřiny jsou na hoře Sinaji, tam, kde dnes stojí klášter sv. Kateřiny.


Památku sv. Kateřiny Alexandrijské se slaví 25. listopadu.


Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007