>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> OD 1. ČERVENCE 2017 PLATÍ PRÁZDNINOVÝ PORAD BOHOSLUŽEB >> 16.07.2017 - 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ ** ŽEHNÁNÍ JEDNOROČNÍCH DĚTÍ NA ZÁVĚR NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY ** VE 14.00 hod. - FATIMSKÁ POBOŽNOST >> 20.07.2017 - ČTVRTEK - FARNÍ POUŤ NA TURZOVKU (odjezd autobusu v 7.00 hod.) >> SVÁTOST KŘTU V ZÁŘÍ 2017: 24.09.2017 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 02.09.2017 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 02.09.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 24.06.2017 <<<

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ve školním roce 2016/2017

výuku náboženství ve 3. třídě navštěvuje 20 děti

a připravují se k První svaté zpovědi

a k Prvnímu svatému přijímání.

Hodina náboženství: čtvrtek od 13.30 do 14.25 hod.

 

Termíny setkání rodičů:

21.09.2016 – středa v 18.45 hod.

23.11.2016 – středa v 17.45 hod.

26.04.2017 – pátek v 18.45 hod.

 

Důležitá data v době přípravy:

·         7. října 2016 (pátek v 18.00 hod.)

Památka Panny Marie Růžencové:

žehnání růženců

*****

·        2. února 2017 (čtvrtek v 17.00 hod.)

svátek Uvedení Páně do chrámu :

žehnání svíček

*****

·         Postní doba 2016 :

návštěva rodin (v sobotu dopoledne)

*****

·        13. dubna 2017 – Zelený Čtvrtek v 18.00 hod. :

představení děti farnímu společenství

*****

v  13. května 2017 od 8.00 hod. – 1. svatá zpověď

v  14. května 2017 v 10.00 hod. – 1. svaté přijímání

v  20. května 2017 – děkovná pout‘ po 1. svatém přijímání

*****

·         výročí prvního svatého přijímání pro 4. třídu

 21. května 2017 v 9.30 hod.

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007