>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 07.10.2018 - NEDĚLE - ŽEHNÁNÍ RŮŽENCŮ V 9.30 HOD. ** ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI: 13.30 - 15.00 HOD. >> 14.10.2018 - NEDĚLE - VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE ŠTĚPÁNKOVICÍCH ** SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY V 7.30 a 9.30 HOD. (v sobotu v 17.30 hod.) ** NEŠPORY V NEDĚLI VE 14.00 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2018: 25.11.2018 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 10.11.2018 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 10.11.2018 (SOBOTA) v 9.00 hod. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2017 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ve školním roce 2016/2017

výuku náboženství ve 3. třídě navštěvuje 20 děti

a připravují se k První svaté zpovědi

a k Prvnímu svatému přijímání.

Hodina náboženství: čtvrtek od 13.30 do 14.25 hod.

 

Termíny setkání rodičů:

21.09.2016 – středa v 18.45 hod.

23.11.2016 – středa v 17.45 hod.

26.04.2017 – pátek v 18.45 hod.

 

Důležitá data v době přípravy:

·         7. října 2016 (pátek v 18.00 hod.)

Památka Panny Marie Růžencové:

žehnání růženců

*****

·        2. února 2017 (čtvrtek v 17.00 hod.)

svátek Uvedení Páně do chrámu :

žehnání svíček

*****

·         Postní doba 2016 :

návštěva rodin (v sobotu dopoledne)

*****

·        13. dubna 2017 – Zelený Čtvrtek v 18.00 hod. :

představení děti farnímu společenství

*****

v  13. května 2017 od 8.00 hod. – 1. svatá zpověď

v  14. května 2017 v 10.00 hod. – 1. svaté přijímání

v  20. května 2017 – děkovná pout‘ po 1. svatém přijímání

*****

·         výročí prvního svatého přijímání pro 4. třídu

 21. května 2017 v 9.30 hod.

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007